Hyppää sisältöön

Rahat pelissä -hanke

Rahat pelissä -hanke


Rahat pelissä -hankkeessa (2023–2025) kehitetään rahapelihaittoja kokeneille ja kohtaaville henkilöille taloudellista toipumista edistävää neuvontaa, tietoa ja tukea. Valtakunnallinen hanke on Takuusäätiön ja Sosped-säätiön yhteinen kehittämishanke ja se toteutetaan STEAn rahoituksella.

Hankeidea

Hankkeessa kehitetään uudenlaista välineistöä ja menetelmiä taloudellisten haittojen tai niiden riskin varhaiseen tunnistamiseen.

Rahapelaamisen heikentävän taloudellisen toimintakyvyn tukemiseen tuotetaan tietoa rahapelihaittoja kokeneiden (rahapelaajien ja läheisten) taloudellisen toipumisen esteistä ja edellytyksistä sekä vahvistetaan raha-asioiden käsittelyyn liittyvää osaamista yhteistyötä verkostoissa sekä vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa. Hankkeen kehittämistyössä olennaisessa osassa ovat kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus.

Rahat pelissä -kehittämishankkeessa (2023–2025) yhdistyvät Takuusäätiön vahva asiantuntemus talousosaamisen edistämisestä ja velkaantumisen ehkäisystä sekä Sosped-säätiön rahapelihaittoihin liittyvä kokemusosaaminen. Hanke edistää rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen suuntaviivoja määrittelevän rahapelipoliittisen ohjelman tavoitteita talousosaamisen edistämisestä ja ylivelkaantumisen torjunnasta.

Ota yhteyttä

Hankkeessa työskentelevät Aura Pylkkänen ja Teresa Tenkanen Takuusäätiöstä ja Jenna Mäkelä Sosped-säätiöstä.