Hyppää sisältöön

Rahat pelissä -hanke: Taloudellinen toipuminen on tärkeä osa rahapeliongelmasta selviytymistä

Uutinen

Rahapelaamiseen liittyvät taloudelliset haitat voivat näkyä esimerkiksi perustarpeista tinkimisenä tai velkakierteeseen ajautumisena. Erityisesti nettirahapelejä pelaavalle voi kertyä suuria pelivelkoja lyhyessäkin ajassa, ja myös hyvin toimeentuleva, työssäkäyvä henkilö voi velkaantua nopeasti.
– Ilmiö näkyy yhä useammin asiakastyössä meillä Takuusäätiössä. Vuonna 2023 Takuusäätiön neuvontaan yhteyttä ottaneilla, rahapelejä pelaavilla asiakkailla, oli keskimäärin yli 10 000 euroa enemmän vakuudetonta velkaa kuin muilla neuvotuilla, kuvailee projektipäällikkö Aura Pylkkänen Rahat pelissä -hankkeesta Takuusäätiöstä.


Rahapelaamisen ja taloudellisten haittojen selkeä yhteys ja ilmiön moninaisuus tulivat esiin myös Rahat pelissä -hankkeen toteuttamassa kyselyssä syksyllä 2023. Sähköiseen kyselyyn vastasi 100 pääosin talous- ja velkaneuvonnassa, aikuissosiaalityössä ja rahapelihaittapuolella työskentelevää ammattilaista. Osa vastaajista kertoi tarvitsevansa lisää tietoa ilmiöstä. Hankkeelle on selkeä tarve.

Välineitä ja ymmärryksen lisäämistä rahapelaajille, läheisille ja ammattilaisille

Moni ylivelkaantunut henkilö hakeutuu palveluihin velkarästien tai häätöuhan takia. Taustalta voi paljastua rahapeliongelma. Rahat pelissä -hanke ei kuitenkaan anna perinteistä velkaneuvontaa tai tuo esille teknisiä ratkaisuja velkaongelmaan. Sen sijaan hankkeessa pyritään lisäämään liiallisesti rahapelejä pelaavien henkilöiden ymmärrystä omista toimintamalleistaan ja suhteestaan rahaan.
– Haastamme perinteistä velka edellä -ajattelua ja pyrimme tuomaan esille aivan uutta ja tuoretta näkökulmaa sekä oivalluksia rahapelaajille itselleen ja heidän läheisilleen, ammattilaisia unohtamatta, Pylkkänen kertoo.


Hankkeessa kehitetään uusia materiaaleja ja välineitä, jotka tukevat ja opastavat niin rahapelaajia, heidän läheisiään kuin rahapeli- ja taloushaittoja asiakastyössä kohtaavia ammattilaisia.
– Vuoden 2024 aikana julkaisemme verkkokurssit sekä läheisille että rahapelaajille. Maksuttomista kursseista voi ammattilainen vinkata omille asiakkailleen. Järjestämme myös aiheeseen liittyviä webinaareja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa. Tilaisuuksissamme on lähes aina puhumassa myös kokemusasiantuntija, hankesuunnittelija Teresa Tenkanen Takuusäätiöstä kertoo.

Taloudellinen toipuminen on pitkä prosessi ja vaatii aikaa

Aiemmin ongelmallisesti pelannut henkilö on voinut lopettaa rahapelaamisen jo vuosia sitten ja selvinnyt varsinaisesta rahapeliongelmasta, mutta taloudelliset haitat ovat edelleen olemassa ja niistä toipuminen vielä kesken.


Rahat pelissä -hankkeessa nostetaan ihmisten tietoisuuteen taloudellisen toipumisen käsitettä. Taloudellinen toipuminen on määritelty usein lyhyesti talousongelmien ratkaisemiseksi ja arjen taloudellisen tasapainon palautumiseksi. Hankkeessa näkökulma on laajempi: taloudelliseen toipumiseen kuuluu muun muassa rahapelaamisesta aiheutuneiden taloudellisten haittojen kanssa elämistä tai niistä eroon pääsemistä, raha-asioiden hallintaan saamista sekä tasapainoisen rahasuhteen rakentamista. Taloudellisella toipumisella tarkoitetaan myös sitä, että rahapelaamisesta aiheutuneesta taloudellisesta niukkuudesta tai suuristakin veloista huolimatta henkilö voi elää mielekästä ja palkitsevaa elämää.


– Taloudellinen toipuminen on pitkä prosessi, joka kulkee rahapeliriippuvuudesta toipumisen kanssa käsi kädessä. Rahaan liittyvä toipuminen vaatii aikaa, usein pitkään senkin jälkeen, kun mekaaninen rahapelaaminen on loppunut ja ajatukset rahapelaamisesta poistuneet, hankesuunnittelija Jenna Mäkelä Rahat pelissä -hankkeesta Sosped-säätiöstä kuvailee.


Hankkeen tavoitteena on, että jatkossa talous- ja rahapelihaittojen kanssa työskentelevät ammattilaiset tuntevat taloudellisen toipumisen käsitteen ja siihen liittyvän prosessin, tietävät millaisia välineitä aiheeseen liittyen on olemassa ja osaavat hyödyntää niitä omassa asiakastyössään. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden, sidosryhmien ja eri verkostojen kanssa.
– Ota meihin rohkeasti yhteyttä, jos aiheeseen liittyvä yhteiskehittäminen kiinnostaa, Pylkkänen vinkkaa.

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus isossa roolissa

Hankkeessa yhtenä tavoitteena on vaikuttamistoiminta sekä rahapeli- ja taloushaittoihin liittyvän tiedon jakaminen. Olennaisessa roolissa on kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus.

– Saamme arvokasta tietoa ja kuulemme kokemuksia rahapelaajilta ja heidän läheisiltään Sosped-säätiön Pelirajaton-toiminnan kautta. Tehtävänä on viedä viestiä eteenpäin ja saada kokemusääntä kuuluviin vaikuttamistyössä, Jenna Mäkelä kertoo.

Sosped-säätiön Pelirajaton kouluttaa rahapeliteemaisia vertaisohjaajia ja kokemusasiantuntijoita.

– Moni toiminnassa mukana oleva on sanonut, että Pelirajattoman porukka on heille kuin toinen perhe. Sama tausta ja samat kokemukset yhdistävät ihmisiä. On helppo ymmärtää toista ja se luo yhteisöllisyyttä, vertaisohjaaja Juho Lehtinen Pelirajaton-toiminnasta kuvailee.

Rahapelaamisesta johtuvat taloudelliset haitat kohdistuvat myös pelaajien läheisiin, jotka yhtä lailla tarvitsevat apua, tukea ja tietoa. 

– Vertaistuen voima on vahva. Olen huomannut, etten olekaan yksin tämän asian kanssa, kertoo läheisten vertaisohjaaja Elina Väisänen Pelirajaton-toiminnasta.

Vertaisohjaajina toimivien Juhon ja Elinan tarkoituksena on kouluttautua vuonna 2024 kokemusasiantuntijoiksi. Rahat pelissä -hankkeella on omia, nimettyjä kokemusasiantuntijoita, joiden kanssa tehdään yhdessä kehittämis- ja vaikuttamistyötä.

Rahat pelissä -hankkeen yhtenä päätavoitteena on, että rahapelaamisesta johtuvia taloudellisia haittoja kokenut ihminen –rahapelaaja tai hänen läheisensä – pääsee elämässään eteenpäin kohti taloudellista toipumista.

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalouslehdessä 02/2024.

Lue artikkelin alkuperäinen verkkoversio Yritman verkkolehdestä.